|

Эрчим хүч үйлдвэрлэх зардал жил бүр нэмэгдэж байна