|

ШИНЭ нам тэтгэврийн зээлий хуулийн эрх тэгш байдлыг хангуулахаар хуулийн төсөл боловсруулжээ

ШИНЭ намын зүгээс Тэтгэврийн зээлийг тэглэх хууль шударга бус, ахмадуудыг ялгаварлан гадуурхсан хууль боллоо хэмээн үзэж, уг хуулийн эрх тэгш байдлыг хангуулахаар 100 мянга гаруй ахмадаас гарын үсэг цуглууллаа. Ингээд уг хуулийн дагаж мөрдөх журамд өөрчлөлт оруулахаар хуулийн төсөл санаачлан өргөн барьж байна.