|

Дархан-Уул аймгий Засаг дарга жирэмсэн болон 0-12 насны хүүхэдтэй ажилтан гэрээсээ ажиллах захирамж гаргалаа

 Дархан-Уул аймгий Засаг даргын захирамж гарлаа. Жирэмсэн болон 0-12 насны хүүхэдтэй эмэгтэй ажилтан гэрээсээ ажиллах боломжтой.