|

Цахилгааны утсанд хамгаалалт хийж шонхор шувуудаа аварахгүй бол тогонд цохиулж үхээд дууслаа!

Монгол орны өндөр хүчдэлийн түгээх шугамд махчин шувууд ялангуяа идлэг шонхор хэрхэн үхэж, хорогдож буй талаарх судлаачдын судалгааны ажлын үр дүн, түүний хамгааллын талаар хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ зэргийг Joshua хэмээх залуу тодорхой нийтлэл бичсэн байдаг . Хүрээлэн буй орчны талаар үнэн бодит асуудлыг нийтэлдэг ийм сэтгүүлчид манайд үнэхээр дутагдаж байгаа, зүгээр л улс төр, хүний амьдрал руу сүрэглэсэн хүмүүс мэт. Шувуу эндэхээс сэргийлсэн хамгаалалтгүй цахилгааны шугамууд үнэхээр аюултай хэвээр байгаа.

3р зураг нь эндсэн шувуудыг машин дээр ачиж яваа нь гэнэ. Идлэг шонхор ховордсоноор үлийн цагаан огтоно ихэсч малын бэлчээрт хор учруулдаг гэж би ойлгодог.

Доорх линкеер орж Joshua-ийн бичсэн нийтлэлийг үзээрэй.

https://wildlife.org/wild-cam-reducing-mongolian-falcon-de…/