|

Ажлын үнэмлэх, нэрийн хуудас, брошур хийнэ

 

Ажлын үнэмлэх, нэрийн хуудас, брошур хийнэ

 

Бүх төрлийн пластик болон цаасан ажлын үнэмлэх чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэж байна. Түүнчлэн оюутны үнэмлэх, сурагчийн үнэмлэх, CD DVD дээрх хэвлэл,  оосор дээрх хэвлэл, өргөмжлөлийн эх бэлтгэл, богино хэмжээний видео шторк, мэргэжлийн зураг авалт зэрэг үйлчилгээ үзүүлж байна.  Та ажлын үнэмлэх, өргөмжлөлийн эх бэлтгэл зэрэг загваруудыг манай https://www.facebook.com/design.mantaj пэйж хуудаснаас үзээрэй.  

Өргөмжлөл 

А4 ,А5,А3 

Брошур хэвлэл

А4 ,А5,А3