|

Дархан-Уул аймагт эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээнд 1232 иргэн хамрагджээ


Монгол Улсын Засгийн газраас гаргасан шийдвэрийн дагуу хүн амын нас, эрүүл мэндийн эрсдэлд суурилсан зонхилон тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг шинжилгээ, оношилгоог Дархан-Уул аймагт хийж байна. Уг ажлын хүрээнд Дархан-Уул аймагт нийт 104,969 хүн хамрагдах юм. Үүнээс насанд хүрсэн буюу 18 дээш дөрвөн насны бүлгийн /18-30, 31-45, 46-60, 61-ээс дээш / 67307 иргэд, 0-5, 6-17 насны хоёр бүлгийн 37,662 хүүхэд байна.

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар нийт насанд хүрсэн /18-аас дээш нас/ 133 насанд хүрэгчид иргэд, 1099 хүүхэд /0-17нас/ үзлэг, шинжилгээ оношилгоонд хамрагдаад байна.
               “Хүн амын нас, эрүүл мэндийн эрсдэлд суурилсан зонхилон тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг шинжилгээ, оношилгоо"-ны зохион байгуулалтын үйл ажиллагааны хүрээнд лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагууд болох нэгдсэн эмнэлгийн эрүүл мэндийн дэмжих төв, хувийн хэвшлийн “Буянтай”, “Цээнэ”, “Саран элит”, “Нүүдэлчин” гэсэн дөрвөн эмнэлэгт дөрвөн насны бүлгээр /18-30, 31-45, 46-60, 61-ээс дээш / иргэдийг харин өрхийн тав, сумын гурван эрүүл мэндийн төвд 0-5, 6-17 гэсэн хоёр насны багцаар үзлэг оношилгоонд хамруулж байна.