|

Хаягдал дугуйгаар хүлэмж барьж байна

Хаягдал дугуйгаар хүлэмж барьж байна