|

Дорнодын иргэд онгоцоор 50 хувь хөнгөлөлттэй ниснэ

2023 оны нэгдүгээр сарын 1 нээс эхлэн Чойбалсан хот руу иргэний агаарын тээврийн онгоц долоо хоногт 2-3 удаа нисэж эхлэхээр болжээ. Орон нутгийн иргэд  50 хувь хөнгөлөлттэй үнээр буюу 175000 төгрөгөөр зорчихоор болж байна.
 Зах хязгаарын аймгуудад онгоц нисэх нь иргэдэд түргэн тусламж үзүүлэхээс эхлээд алба амины ажилтай хүмүүсийн цагийг хэмнэх  зэрэг олон талын ач холбогдолтой гэж үзжээ.