|

МАН хойд бүсийн жендэрийн сургалтыг Дархан-Уул аймагт зохион байгууллаа


Монгол Ардын Нам 2022 оны 11 сарын 23, 24-ний өдрүүдэд Дархан-Уул аймагт Булган, Орхон, Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн МАН-ын хорооны төлөөлөгчдөд  жендэрийн сургалтад зохион байгууллаа. 
 
сонин mn
сонин mn
Жендэрийн манлайлагчид, сургалтад оролцогчид өөрсдийн аймгийн намын хороог жендэрийн шилжилтийг дэмжсэн орчин үеийн нам болж төлөвшихөд оролцох, дотоод соёлыг өөрчлөхөд манлайлж ажиллах, жендэрийн тэгш байдлыг хангахад чиглэсэн “50:50” клуб байгуулах, үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд байна.  
 
сонин mn
Сургалтыг НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн “Шийдвэр гаргах түвшинд жендэрийн тэгш байдал, эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь” төсөл дэмжин ажиллаа.
 
сонин mn
сонин mn