|

Хятадын ачаа тээвэр хэвийн болж эхэлж байна

12-р сарын 18-ны байдлаар Хятад улс даяар ачаа тээврийн ложистик хэвийн явагдаж, хяналтад байгаа боомтуудын чингэлгийн нэвтрэх чадвар өмнөх сарынхаас 13.2 хувиар өссөн байна. БНХАУ-ын Төрийн зөвлөлийн логистикийн ажлын удирдах хэсгийн албаны тоо баримтаас үзэхэд, 12-р сарын 18-нд төмөр замаар 10.78 сая тонн ачаа тээвэрлэсэн нь өмнөх сарынхаас 0.55 хувиар буурчээ. Мөн 5.9242 сая ачааны машин хурдны замаар зорчсон нь  өмнөх сараас 10.59 хувиар буурсан байна. Харин тус улсын иргэний агаарын тээврийн баталгаат ачааны нислэгийн тоо болон буухиа шуудангийн тээвэрлэлтийн хэмжээ бага зэрэг буурсан байдалтай байгаа гэнэ.
 
Г.Бямба