|

Орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн зах зээлийн мэдээлэл өгөх нээлттэй өдөрлөг Дархан-Уул аймгаас эхэллээ


Өдөрлөгт, Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв, Монголын хөрөнгийн бирж, даатгалын байгууллага, үнэт цаасны компаниуд, банк болон банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршоод, Даатгалын хохирол үнэлэгч компаниуд оролцсон байна.
Иргэдэд санхүүгийн зах зээл, төрөөс баримталж буй бодлого шийдвэрийн талаар мэдээлэл өглөө.