|

​"Хүүхдийн ертөнц - 2017" өдөрлөг боллоо

​"Хүүхдийн ертөнц - 2017" өдөрлөг боллоо

 

Дархан-Уул аймгийн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын 2016-2017 оны хичээлийн жилд хэрэгжүүлж байгаа ажлын хүрээнд багачуудын ертөнцөөр аялцгаая өдөрлөг 2017 оны 05 дугаар сарын 28-нд Дархан-50 цогцолборт боллоо. Аймгийн хэмжээнд улсын болон хувийн хэвшлийн 46 цэцэрлэг нэгдэж хүүхэд хөгжүүлэх чиглэлээр ашиглаж байгаа сургалтын хэрэглэгдэхүүн тоглоом наадгайг ирсэн зочдод танилцуулсан юм. Сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшин суралцаж байгаа хүүхдүүдийн сургалтын хэрэглэгдэхүүн, багш нарын заах арга барил ямар төвшинд байгааг ил тод нээлттэйгээр харуулан эцэг эхчүүдэд тайлагнасан нь үр дүнтэй ажил болжээ.