|

Аймгийн ЗДТГ-ын албан хаагчдыг сургалтанд хамрууллаа

Аймгийн ЗДТГ-ын албан хаагчдыг сургалтанд хамрууллаа

 

Дархан-УУл аймгийн ЗДТГазрын дарга, Чанарын менежментийн хорооны даргын баталсан "Гүйцэтгэл сайжруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан арга хэмжээний хүрээнд United Manajement Consulting ХХК-тай хамтран "Чанарын удирдлагын тогтолцоог төгөлдөржүүлэхэд гүйцэтгэх удирдлагын манлайлал” сэдэвт 1 өдрийн сургалтыг Чанарын менежментийн хорооны 11, "ISO 9001:2015 Чанарын удирдлагын тогтолцооны шаардлага, хэрэгжүүлэлт, сайжруулалт” сэдэвт сургалтыг аймгийн ЗДТГ-ын 30 албан хаагчдыг хамруулан зохион байгуулж, гэрчилгээг гардууллаа.