|

​Үнэлгээний хороонд ажиллах эрх олгох “А3 сертификат” сургалт 2019 оны 06 дугаар сарын 20-22-ны өдрүүдэд болно

​Үнэлгээний хороонд ажиллах эрх олгох “А3 сертификат” сургалт 2019 оны 06 дугаар сарын 20-22-ны өдрүүдэд болно

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ, худалдан авах ажиллагааны Үнэлгээний хороонд ажиллах эрх олгох "А3 сертификат” сургалт 2019 оны 06 дугаар сарын 20-22-ны өдрүүдэд болно. Сургалтад хамрагдах хүсэлтэй төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллага, аймаг, сумдын ИТХ-ын төлөөлөгч, төрийн албан хаагч, иргэний нийгмийн байгууллага, төрийн бус байгууллагын төлөөлөл, иргэдийг урьж байна. Сургалтын төлбөр -80,000 төгрөг Жич: А3 сертификатын хүчинтэй хугацаа 3 жил, Бүртгүүлэх хаяг: Орон нутгийн өмчийн газар /АЗДТГ-ын 1 давхар 106 тоот/ Утас: 70378104, 70370144