|

ХХААХҮЯ-аас зарлагдсан “Төслийн олон нийттэй харилцах харилцаа холбоо” зөвлөх үйлчилгээний тендер шалгаруулалтад санал ирүүлэхийг урьж байна

Азийн Хөгжлийн Банк, Ядуурлыг бууруулах Япон сангийн санхүүжилтээр ХХААХҮЯ-ний хэрэгжүүлж буй "Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл ба усалгаатай хөдөө аж ахуй" төсөл нь эрх бүхий тендерт оролцогчийг "Төслийн олон нийттэй харилцах харилцаа холбоо” зөвлөх үйлчилгээнд битүүмжилсэн санал ирүүлэхийг урьж байна.