|

АН-ын 300 гишүүн намаасаа гарах болсноо мэдэгдлээ


АН-ын 300 гишүүн өнөөдөр намаасаа гарах болсноо мэдэгдэж, хэвлэлийн бага хурал хийлээ. Тэдгээр АН-ын иргэд намын батлахаа авчирсан гэсэн бөгөөд зөвхөн Баянзүрх дүүргийн намын хороо л гэхэд нэг жилд гишүүдэээ 189 сая төгрөгийн татвар, хураамж, төлбөр авдаг. Гэвч намын гишүүдээ сонсдоггүй, үйл ажиллагаанд татан оролцуулдаггүй гэсэн юм. АН-ын Баянзүрх дүүргийн намын хорооны тэргүүлэгч гишүүн н.Батбаатар болон бусад гишүүд хэвлэлийн хуралд оролцов. Чингэлтэй, Баянзүрх дүүргийн намын гишүүд яагаад намаас гарах болов гэвэл МАНАН бүлэглэл задарсангүй. Харин ч шинээр бий боллоо. АН хувийн компани шиг боллоо. Хүмүүсийг үг хэлсний төлөө ялгаварлан гадуурхаж байна. Намаасаа хөөдөг, намын эрх баригчид эрүүгийн гэмт хэрэгт холбогдох болов. Д.Эрдэнэбат өөрийг нь яллагдагчаар татсан баримтад гарын үсэг зурсан гэдгээ хүлээн зөвшөөрлөө. Ийм хүмүүс намын удирдлагад байгаа цагт энэ намын гишүүн байх ёс зүй бидэнд байхгүй гэв. Баянзүрх дүүргийн иргэн н.Хишигдэлгэр: Эмэгтэй гишүүүд сонгох, сонгогдох эрхээ эдэлж чадахгүй байна. Энэ манай хүн, танай хүн гэцгээдэг. Манай дүүрэгт сонгууль явуулаагүй атлаа болсон мэтээр Эмэгтэйчүүдийн намын хорооны даргад тамга тэмдэг гардуулсан гэлээ.   

Ж.Бат   

Jordanric

Hy there, Look what we get in the service of you! an fabuloussacrifice
Fair-minded click
https://drive.google.com/file/d/1LBIckuHh5T1pU_0rwAvrYen8Ata1LMcU/preview

ContactForm

Hi! darkhannews.mn

We make offer for you

Sending your commercial offer through the feedback form which can be found on the sites in the contact section. Feedback forms are filled in by our program and the captcha is solved. The profit of this method is that messages sent through feedback forms are whitelisted. This technique increases the chances that your message will be read.

Our database contains more than 25 million sites around the world to which we can send your message.

The cost of one million messages 99 USD

FREE TEST mailing of 50,000 messages to any country of your choice.

When ordering a newsletter on June 8 and 9, you will be given a 50 percent discount. ( Weekend discount)

This message is automatically generated to use our contacts for communication.Contact us.
Skype live:contactform_18
Email - ContactForm@make-success.com
WhatsApp - +353899461815