|

800 орчим иргэнийг тандалт шинжилгээнд хамруулна

 

 

800 орчим иргэнийг тандалт шинжилгээнд хамруулна

 

Өнөөдрөөстөрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд ажиллаж эхэлж байна. Тиймээс өглөөний09:00 цагаас эхлэн Дархан сумын 16 дугаар сургууль, Од цогцолбор сургуулийн "Б” байранд өндөр эрсдэлтэй аж ахуй нэгж байгууллагуудын ажиллагсдад коронавирусний тандалт шинжилгээг хийж байна.

 

Тодруулбал, нэвтрэх постуудад эргүүл жижүүрт гарч байгаа зарим төрийн байгууллагуудын албан хаагчид /Цагдаагийн газар, Дархан сумын ЗДТГ г.м/, худалдаа үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, такси үйлчилгээ, үсчин гоо сайхан, банк, зэрэг 20 орчим байгууллагын 790 гаруй хүнд PCR шинжилгээ хийхаж. Аймгийн ЭМГ-аас халдвар хамгааллын бүх дэглэм журмыг баримтлан уг ажлыг зохион байгуулж байгаа бөгөөд 40 гаруй эмч, ажилтнуудшинжилгээ авах хэсэгтажиллаж байна.