|

ДАРХАН-УУЛ: 2.6 тэрбум төгрөгийн буцаан олголтыг энэ долоо хоногт шилжүүлнэХувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 23дугаарзүйлд заасны дагуу анх удаа орон сууц худалдан авсан болон оюутны сургалтын төлбөрийн буцаан олголтыгжил бүр хийдэг. Аймгийн хэмжээнд энэхүү буцаан олголтыг энэ долоо хоногт буюу дөрөвдүгээр сарын21-ний дотор иргэдийн дансанд шилжүүлэх шийдвэрийг аймгийн Засаг дарга гаргасан аж.
2023 ондДархан-Уул аймагт нийт 2277 иргэнд 2.6 тэрбум төгрөгийг буцаан олголт хийгдэнэ.Хуульд тухайн оныхоохоёрдугаарулиралд багтаан ХХОАТ-ыг буцаан олгохоор заасанбайдаг аж.
Нийгэм,эдийн засгийн байдал, өргөн хэрэглээний бараа,бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөөс шалтгаалан иргэдийн эдийн засгийн байдалтогтворгүй байгааүедгаргасанаймгийнзасагдаргын шийдвэр ньбусад20 аймгаасхоёрсарынөмнөбуцаан олголтыг шилжүүлэх болсонд иргэд талархалтай байна.