|

БНХАУ -ын хөрөнгө оруулалт бол эдийн засгийн урхи

Бээжин гадаад бодлогын зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд хөнгөлөлттэй зээлийг өргөнөөр ашиглаж буйг АНУ-д төвтэй " Родиум " судалгааны байгууллагаас "Хятадын хөрөнгө оруулалт нь эдийн засгийн урхи " хэмээн Дэлхийн улс орнуудад анхаарууллаа. Гэвч олон улс орон энэхүү хөрөнгө оруулалтыг таатайгаар үргэлжлүүлэн хүлээн авсаар буй орны нэг бол Монгол улс болж байна. Африкаас Тонга улс хамгийн их зээл авсан улсаар тодорчээ. Хятад улсын хөрөнгө оруулалт өсөхийн зэрэгцээ арлын орнуудад оршин суух хятад иргэдийн тоо толгой ч хурдацтайгаар өссөнийг статистик судалгаа өгүүлж байна гэж тус төвөөс нэмж тодотголоо. Нөгөө талаас Номхон далайн арлын орнуудад Хятад улсын цэргийн бааз ч төвхнөх санаархал байгааг холбогдох судалгааны байгууллага үгүйсгэсэнгүй.

Эх сурвалж: "Үндэсний Шуудан" сонин