|

Хууль бусаар ашигт малтмал олборлосон гэх таван иргэнд эрүүгийн хэрэг үүсгэжээ

Хууль бусаар ашигт малтмал олборлосон гэх таван иргэнд эрүүгийн хэрэг үүсгэжээ

 

Хууль бус ашигт малтмал олборлолттой тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2018 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга Д.Бат-Эрдэнэ, Хонгор сумын Засаг дарга Т.Атархишиг, Хонгор сумын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Д.Батхишиг, Хонгор сумын эрүүгийн цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгч дэслэгч Д.Баярмагнай, сумын цагдаа дэд ахлагч Эрдэнэжаргал нар Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын 2 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт хяналт шалгалт хийжээ. Шалгалтаар Хонгор сумын 2 дугаар баг Хүйтний голын эх, Цэхэр цөөрөм гэх газарт 5 экскаватор байрлаж байсныг илрүүлэн 2 экскаваторын компьютерийг хураан авч үйл ажиллагааг нь зогсоож Цагдаагийн газарт шилжүүлэн эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн байна. Мөн тус газарт байрлаж байсан 8 иргэнийг албадан буулгажээ. Ерөнхийдөө Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын нутаг дэвсгэрт 2018 он гарснаас хойш нийт 5 иргэнд 6-н эрүүгийн хэрэг үүсгэж аймгийн Цагдаагийн газарт шилжүүлэн мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явагдаж байна. Тус 6 эрүүгийн хэргийн 3 хэрэгт нийт 8,229,220 төгрөгийн байгаль орчинд учруулсан экологи, эдийн засгийн үнэлгээ гарч Прокурорын байгууллагад шилжүүлсэн байна. Үлдсэн 3 эрүүгийн хэрэгт шинжээч томилогдон байгаль орчинд учруулсан хохирлын хэмжээг тогтоохоор ажиллаж байна.